Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

12-2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
--------
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2012
 
Ἡμέρα
Ήμερομηνία
Ἑορτὴ
Ἐφημέριος
Σάββατο
1/12/2012
Ἁγ. Ναοὺμ τοῦ προφήτου
π. Ἀθανάσιος,
π. Βασίλειος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
””
βράδυ
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Παῦλος
Κυριακή
2/12/2012
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
3/12/2012
Ἁγ. Σοφονίου τοῦ προφήτου
π. Κων/νος
Τρίτη
4/12/2012
Ἁγίας Βαρβάρας
π. Ἱερόθεος
Τετάρτη
5/12/2012
Ἁγίου Σάββα
π. Παῦλος
Πέμπτη
6/12/2012
Ἁγίου Νικολάου
π. Δημήτριος
Παρασκευὴ
7/12/2012
Ἁγίου Ἀμβροσίου
π. Ἀλέξιος
Σάββατο
8/12/2012
Ὁσίου Παταπίου
π. Ἀθανάσιος,
π. Κων/νος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Βασίλειος
””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Ἀλέξιος
Κυριακή
9/12/2012
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
10/12/2012
Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ καλλικελάδου
π. Κων/νος
Τρίτη
11/12/2012
Ἁγ. Δανιὴλ & Λουκᾶ τῶν Στυλιτῶν
π. Παύλος
Τετάρτη
12/12/2012
Ἁγίου Σπυρίδωνος
π. Ἱερόθεος
Πέμπτη
13/12/2012
Ἁγίων πέντε μαρτύρων
π. Δημήτριος
Παρασκευὴ
14/12/2012
Ἁγίου Θύρσου
π. Βασίλειος
Σάββατο
15/12/2012
Ἁγίου Ἐλευθερίου
π. Ἀθανάσιος,
π. Δήμητριος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Παῦλος
””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Βασίλειος
Κυριακή
16/12/2012
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
17/12/2012
Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης
π. Κων/νος
Τρίτη
18/12/2012
Ἁγ. Σεβαστιανοῦ
π. Παῦλος
Τετάρτη
19/12/2012
Ἁγίου Βονιφατίου
π. Δήμητριος
Πέμπτη
20/12/2012
Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου
π. Ἱερόθεος
Παρασκευὴ
21/12/2012
Ἁγίας Ἰουλιανῆς
π. Βασίλειος
Σάββατο
22/12/2012
Ἁγίας Ἀναστασίας
π. Ἀθανάσιος,
π. Βασίλειος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Παῦλος
Κυριακή
23/12/2012
ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἅπαντες
Δευτέρα
24/12/2012
Ἁγίας Εὐγενίας
π. Κων/νος
Τρίτη
25/12/2012
ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ
Ἅπαντες
Τετάρτη
26/12/2012
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου
π. Δημήτριος
Πέμπτη
27/12/2012
Ἁγίου Στεφάνου
π. Παῦλος
Παρασκευὴ
28/12/2012
Τῶν Ἁγ. Δισμυρίων Μαρτύρων
π. Βασίλειος
Σάββατο
29/12/2012
Ἁγίων Νηπίων
π. Ἀθανάσιος,
π. Παῦλος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Δημήτριος
Κυριακή
30/12/2012
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἅπαντες
Δευτέρα
31/12/2012
Ἁγίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας
π. Κων/νος