Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

11-2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
--------
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ 2012


Ἡμέρα
Ήμερομηνία
Ἑορτὴ
Ἐφημέριος
Πέμπτη
1/11/12
Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ
π. Σπυρίδων
Σάββατο
3/11/12
Ἁγ. Ἀκεψιμᾶ,
Ἰωσὴφ & Ἀειθαλᾶ
π. Ἀθανάσιος,
π. Σπυρίδων
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Παῦλος
” ”
βράδυ
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Άλέξιος
Κυριακή
4/11/12
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Τρίτη
6/11/12
Ἁγίου Παύλου
τοῦ Ὁμολογητοῦ
π. Παῦλος
Πέμπτη
8/11/12
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
π. Ἱερόθεος
Παρασκευὴ
9/11/12
Ἁγίου Νεκταρίου
π. Σπυρίδων
Σάββατο
10/11/12
Ὁσίου Ἀρσενίου
τοῦ Καππαδόκου
π. Ἀθανάσιος
π. Δημήτριος
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
” ”
βράδυ
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Παῦλος
Κυριακή
11/11/12
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
12/11/12
Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Ἐλεήμονος
π. Δημήτριος
Τρίτη
13/11/12
Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου
π. Ἱερόθεος
Τετάρτη
14/11/12
Ἁγίου Φιλίππου
τοῦ ἀποστόλου
π. Δημήτριος
Πέμπτη
15/11/12
Ἁγίων Γουρία,
Σαμωνᾶ & Ἀβίβου
π. Σπυρίδων
Παρασκευὴ
16/11/12
Ἁγίου Ματθαίου
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
π. Βασίλειος
Σάββατο
17/11/12
Ἁγ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
π. Ἀθανάσιος,
π. Κων/νος
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Βασίλειος
” ”
βράδυ
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Ἀλέξιος
Κυριακή
18/11/12
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
19/11/12
Ἁγίου Ἀβδιοῦ
τοῦ προφήτου
π. Δημήτριος
Τρίτη
20/11/12
Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Δεκαπολίτου
π. Παῦλος
Τετάρτη
21/11/12
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἅπαντες
Πέμπτη
22/11/12
Ἁγίων Ἀρχίππου
& Ὀνησίμου
π. Σπυρίδων
Παρασκευὴ
23/11/12
Ἁγίου Ἀμφιλοχίου
π.  Ἀλέξιος
Σάββατο
24/11/12
Ἁγίου Κλήμεντος
 ἐπισκ. Ρώμης
π. Ἀθανάσιος,
π. Παῦλος
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Σπυρίδων
” ”
βράδυ
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Βασίλειος
Κυριακή
25/11/12
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
26/11/12
Ἁγίου Στυλιανοῦ
π. Κων/νος
Τρίτη
27/11/12
Ἁγίου Ἰακώβου
τοῦ Πέρσου
π. Παῦλος
Τετάρτη
28/11/12
Ἁγίου Εἰρηνάρχου
π. Δημήτριος
Πέμπτη
29/11/12
Ἁγίου Διονυσίου Κορίνθου
π. Σπυρίδων
Παρασκευὴ
30/11/12
Ἁγίου Ἀνδρέου
τοῦ πρωτοκλήτου
π. Ἱερόθεος