Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

1-2013

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
--------
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013


Ἡμέρα
Ήμερομηνία
Ἑορτὴ
Ἐφημέριος
Τρίτη
1/01/13
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΣ.ΧΡ.
π. Βασίλειος
Πέμπτη
3/01/13
Ἁγίου Μαλαχίου τοῦ Προφήτου
π. Δημήτριος
Παρασκευὴ
4/01/13
Μεγάλαι Ὧραι Θεοφανείων
Ἅπαντες
Σάββατο
5/01/13
Προεόρτια Θεοφανείων
π. Παῦλος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Βασίλειος
Κυριακὴ
6/01/13
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
7/01/13
Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου
π. Κων/νος
Τρίτη
8/01/13
Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου
π. Παῦλος
Πέμπτη
10/01/13
Ἁγίου Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης
π. Δημήτριος
Σάββατο
12/01/13
Ἁγίας Τατιανῆς
π. Ἀθανάσιος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Βασίλειος
””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Παῦλος
Κυριακὴ
13/01/13
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
14/01/13
Ἀπόδοσις ἑορτῆς Θεοφανείων
π. Κων/νος
Τρίτη
15/01/13
Ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου
π. Παῦλος
Πέμπτη
17/01/13
Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
π. Ἱερόθεος
Παρασκευὴ
18/01/13
Ἁγίων Ἀθανασίου & Κυρίλλου
π. Ἀθανάσιος
Σάββατο
19/01/13
Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου
π. Βασίλειος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Δημήτριος
Κυριακὴ
20/01/13
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Τρίτη
22/01/13
Ἁγίου Τιμοθέου
π.  Παῦλος
Πέμπτη
24/01/13
Ἁγίας Ξένης τῆς Ρωμαίας
π. Δημήτριος
Παρασκευὴ
25/01/13
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
π. Βασίλειος
Σάββατο
26/01/13
Ἁγίου Ξενοφῶντος
π. Ἀθανάσιος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Παῦλος
””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Ἀλέξιος
Κυριακὴ
27/01/13
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Τρίτη
29/01/13
Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου
(Ἀνακομιδὴ Λειψάνων)
π. Παῦλος
Τετάρτη
30/01/13
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν
Ἅπαντες
Πέμπτη
31/01/13
Ἁγίων Κύρου & Ἰωάννου
π. Δημήτριος