Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 13 - 14 / 9 / 2020

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ι Ε Ρ Α Σ   Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ω Σ

Υ Ψ Ω Σ Ε Ω Σ   Τ Ι Μ Ι Ο Υ   Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

 

Κυριακὴ 13 Σεπτεμβρίου 2020

 

6 μ.μ.        Μικρὸς Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις

 

9 μ.μ.        Μέγας  Πανηγυρικὸς  Ἑσπερινὸς  χοροστατοῦντος

                  τοῦ Σεβα­σμι­ω­τάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου

 

11 μ.μ.     Ὁλονύκτιος Ἱερὰ Ἀγρυπνία

 

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

 

7 π.μ.        Ὄρθρος, ἡ τελετὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβα­σμι­ω­τάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου

 

6 μ.μ.        Μεθέορτος  Ἑσπερινὸς  καὶ  Ἱερὰ  Ἀκολουθία

                  τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ