Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

10-2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
--------
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
 
Ἡμέρα
Ήμερομηνία
Ἑορτὴ
Ἐφημέριος
Δευτέρα
1/10/2012
Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπ. Θεοτόκου
π. Δημήτριος
Τρίτη
2/10/2012
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
π. Παῦλος
Πέμπτη
4/10/2012
Ἁγίου Ἱεροθέου ἐπισκ. Ἀθηνῶν
π. Ἱερόθεος
Σάββατο
6/10/2012
Ἁγίου Θωμᾶ τοῦ ἀποστόλου
π. Δημήτριος
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
” ”
” ”
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Παῦλος
Κυριακή
7/10/2012
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἁπαντες
Τρίτη
9/10/2012
Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου
π. Παῦλος
Πέμπτη
11/10/2012
Ἁγίου Φιλίππου τοῦ διακόνου
π. Σπυρίδων
Σάββατο
13/10/2012
Ἁγίας Χρυσῆς
π. Σπυρίδων
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Δημήτριος
” ”
” ”
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Βασίλειος
Κυριακή
14/10/2012
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Τρίτη
16/10/2012
Ἁγ. Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου
π. Παῦλος
Πέμπτη
18/10/2012
Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
π. Σπυρίδων
Σάββατο
20/10/2012
Ἁγίου Ἀρτεμίου καὶ
Ὁσίου  Γερασίμου
π. Κων/νος
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Βασίλειος
” ”
” ”
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Δημήτριος
Κυριακή
21/10/2012
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ
Ἅπαντες
Τρίτη
23/10/2012
Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
π. Παῦλος
Πέμπτη
25/10/2012
Ἁγίων Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου
π. Σπυρίδων
Παρασκευή
26/10/2012
Ἁγίου Δημητρίου
τοῦ Μυροβλύτου
Ἅπαντες
Σάββατο
27/10/2012
Ἁγίου Νέστορος
π. Παῦλος
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
” ”
” ”
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Σπυρίδων
Κυριακή
28/10/2012
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ
(ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ)
Ἅπαντες
Δευτέρα
29/10/2012
Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας
π. Κων/νος
Τρίτη
30/10/2012
Ἁγ. Κλεόπα καὶ Ἀρτεμᾶ
τῶν Ἀποστόλων
π. Παῦλος