Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

7-2016

 ΜΗΝΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2016Θ. Λει­τουργία
Παρά-κληση
Πρωΐ
Ἀπόγευμα
Ἀγρυπνία
Παρ.
1
Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Σάβ.
2
Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτ. ἐν Βλαχέναις
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Χριστοφ.  Μῆλας
Κυρ.
3
Ε’Ματθαίου τῶν Ἁγ. Πατέρων
700

π. Παῦλος Τόμα            π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Βασ. Καζάλας

Δευτ.
4
Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχ. Χωνιάτη

1100
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Βασ. Καζάλας

Τρίτη
5
Ἀθανασίου ἐν Ἄθω, Κυπριανοῦ ν.
700
110
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Τετ.
6
Σισώη  ὁσίου, Λουκίας Παρθ.
700
1100
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Παῦλος Τόμα

Πέμπ.
7
Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος
700
1100
π. Γεώρ. Σταμούλης
π. Παῦλος Τόμα

Παρ.
8
Προκοπίου Μεγαλ.

1100
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Παῦλος Τόμα

Σάβ.
9
Παγκρατίου ἱερομ.
700
1100
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Παῦλος Τόμα
π.Γεώρ. Καρκαλᾶς
Κυρ.
10
Γ’ Ματθαίου, Ὁσ. Παρθενίου κ Εὐμενίου
700

π. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος      π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Δευτ.
11
Εὐφημίας Μεγαλομ .

1100
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Παῦλος Τόμα

Τρίτη
12
Πρόκλου  Ἱλαρίου
700
110
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Τετ.
13
Σύναξις Ἀρχ. Γαβριὴλ
700
1100
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Παῦλος Τόμα

Πέμπ.
14
Ἀκύλα ἀποστ. Νικοδήμου Ἁγιορ.
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Παρ.
15
Κηρύκου & Ἰουλίτης

1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Σάβ.
16
Ἀθηνογένους  Ἱερομαρτ.
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Παῦλος Τόμα
Κυρ.
17
Ἁγ. 630 Πατέρων Δ’ Οἰκ. Συν.
700

π. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος,      π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Παῦλος Τόμα

Δευτ.
18
Αἰμυλιανοῦ, Ὑακίνθου

1100
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π.Δημ.  Ὀρφανίδης

Τρίτη
19
Μακρίνης ἀδ. Μεγ. Βασιλείου
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Τετ.
20
Προφήτου Ἠλιού Θεσβίτου
700
1100
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς
π. Παῦλος Τόμα

Πέμπ.
21
Ἰωάννου & Συμεὼν
700
1100
π. Ἰω. Δημητριάδης
π.Δημ.  Ὀρφανίδης

Παρ.
22
Μαρίας Μαγδαλινῆς, Μαρκέλλης

1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Σάβ.
23
Ἰεζεκιὴλ προφ., Φωκᾶ
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Δημ. Ὀρφανίδης
π. Παναγ. Γιαν/πουλος
Κυρ.
24
Ε’ Ματθαίου, Χριστίνης Μεγαλ.
700

π. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος      π. Παῦλος Τόμα
π. Ἰω.Δημητριάδης

Δευτ.
25
Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης

1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Βασ .Καζάλας

Τρίτη
26
Παρασκευῆς ὁσιομάρτ.
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π.Δημ.  Ὀρφανίδης

Τετ.
27
Παντελεήμονος μεγαλομ.
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Ἰω.Δημητριάδης

Πέμπ.
28
Προχόρου Νικάνορος
700
1100
π. Καζάλας Τόμα
π. Παῦλος Τόμα

Παρ.
29
Καλλινίκου & Θεοδότης

1100
π. Ἰω. Δημητριάδης
π. Δημ. Ὀρφανίδης

Σάβ.
30
Σίλα & Ἀνδρονίκου
700
1100
π. Παῦλος Τόμα
π. Βασ. Καζάλας
π. Βασ. Λεβίρντα
Κυρ.
31
ΣΤ’ Ματθαίου, Ἰωσὴφ ἀπό Ἀριμαθαίας
700

π. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος,      π. Παῦλος Τόμα
π. Δημ. Ὀρφανίδης