Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

6-2016ΜΗΝΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016Θ. Λει­τουργία
Παρά-κληση
Πρωΐ
Ἀπόγευμα
Ἀγρυπνία
Τετ.
1
Ἰουστίνου Φιλοσόφου μ. Χαρίτωνος
700
1100
π. Παῦλος
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Πέμπ.
2
Νικηφόρου Κων/λεως, Κων/νου νεομ.
700
1100
π. Γεώργιος Σταμούλης
π. Ἰωάννης Δημητριάδης

Παρ.
3
Λουκιλλιανοῦ κ΄Παύλης

1100
π. Παῦλος
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Σάβ.
4
Μάρθας κ΄ Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου
700
1100
π. Παῦλος
π. Βασίλειος Κολιὸς
π. Παῦλος
Κυρ.
5
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Δωροθέου ἐπισκ. Τύρου
700

π. Ἱερόθεος,
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Βασίλειος Κολιὸς

Δευτ.
6
Ἱλαρίωνος Ὁσίου τοῦ Νέου

1100
π. Δημήτριος Ὀρφανίδης
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Τρίτη
7
Θεοδότου ἱερομ.
700
1100
π. Παῦλος
π. Ἰωάννης Δημητριάδης

Τετ.
8
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡ. ΠΑΣΧΑ
700
1100
π. Βασίλειος Καζάλας
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Πέμπ.
9
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
700
1100
π. Παῦλος
π. Βασίλειος Κολιὸς

Παρ.
10
Ἀλεξάνδρου κ΄ Ἀντωνίνης  μαρτύρων

1100
π. Βασίλειος Καζάλας
π. Ἰωάννης Δημητριάδης

Σάβ.
11
Βαρθολομαίου κ΄ Βαρνάβα
700
1100
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Παῦλος
π. Χριστοφόρος
 Μήλας
Κυρ.
12
ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ
700

π. Ἱερόθεος, π. Παῦλος, π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Βασίλειος Κολιὸς

Δευτ.
13
Ἀκυλίνης μ. Ἄννης κ΄ υἱοῦ

1100
π. Δημήτριος Ὀρφανίδης
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Τρίτη
14
Ἐλισσαίου προφ. Μεθοδίου
700
1100
π. Παῦλος
π. Ἰωάννης Δημητριάδης

Τετ.
15
Ἀμώς πρ, Αὐγουστίνου

1100
π. Παῦλος
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Πέμπ.
16
Τύχωνος κ΄ Μνημονίου
700
1100
π. Γεώργιος Σταμούλης
π. Δημήτριος Ὀρφανίδης

Παρ.
17
Μανουὴλ Σαβὲλ Ἰσμαὴλ μαρ.
700
1100
π. Βασίλειος Κολιὸς
π. Παῦλος π. Γεώρ. Καρκαλᾶς

Σάβ.
18
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ  Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης
700
1100
π. Παῦλος
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Βασίλ. Λεβίρντα
Κυρ.
19
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ,  Ἰούδα Ἀπ. Ἀδελφοθέου,
700
1100
π. Ἱερόθεος, π. Παῦλος, π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Βασίλειος Κολιὸς

Δευτ.
20
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Μεθοδίου
700
1100
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Ἰωάννης Δημητριάδης

Τρίτη
21
Ἰουλιανοῦ μ, Τερεντίου ἱερομ.
700
1100
π. Παῦλος
π. Δημήτριος Ὀρφανίδης

Τετ.
22
Εὐσεβίου Σαμοσάτων ἱερομ.

1100
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Παῦλος,

Πέμπ.
23
Ἀγριππίνης , Ἀριστοκλέους
700
1100
π. Γεώργιος Σταμούλης
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Παρ.
24
Γεννέσιον Ἰωάννου Προδρ.
700
1100
π. Ἱερόθεος, π. Παῦλος
π. Ἰωάννης Δημητριάδης

Σάβ.
25
Φεβρωνίας  ὁσιομ.
700
1100
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Παῦλος
π. Γεώργιος
Καρκαλᾶς
Κυρ.
26
Α΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, Δαυίδ Θεσ/κης
700

π. Ἱερόθεος, π. Παῦλος
π. Βασίλειος Κολιὸς

Δευτ.
27
Σαμψὼν Ξενοδόχου

1100
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Βασίλειος Κολιὸς

Τρίτη
28
Ἀνακ. Λειψάνων Κύρου κ΄ Ἰωάννου
700
1100
π. Παῦλος
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Τετ.
29
ΠΕΤΡΟΥ κ΄ ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορ. Ἀποστόλων
700
1100
π. Παῦλος
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς

Πέμπ.
30
ΣΥΝΑΞΙΣ  ΕΝΔΟΞΩΝ ΔΩΔΕΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
700
1100
π. Γεώργιος Καρκαλᾶς
π. Παῦλος