Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

8-2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

--------

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AYΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ἡμέρα Ήμερομηνία Ἑορτὴ Ἐφημέριος
Τετάρτη 1/8/2012 Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ π.  Βασίλειος
Πέμπτη 2/8/2012 Ἁγίου Στεφάνου (Ἀνακομιδὴ λειψάνων) π. Σπυρίδων
Σάββατο 4/8/2012 Τῶν Ἁγίων ἐπτὰ Παίδων π. Κων/νος
» ἀπόγευμα ἐφημερία π. Βασίλειος
» βράδυ Ἱερὰ Ἀγρυπνία π. Σπυρίδων
Κυριακή 5/8/2012 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ   Ἅπαντες
Δευτέρα 6/8/2012 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΙΣ. ΧΡ. Ἅπαντες     
Τρίτη 7/8/2012 Ἁγίου Δομετίου π. Παῦλος
Πέμπτη 9/8/2012 Ἁγίου Ματθίου τοῦ ἀποστόλου π. Σπυρίδων
Σάββατο 11/8/2012 Ἁγίου Εὔπλου τοῦ διακόνου π. Δημήτριος
» ἀπόγευμα ἐφημερία π. Κων/νος
» » Ἱερὰ Ἀγρυπνία π. Παῦλος   
Κυριακή 12/8/2012 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἅπαντες
Δευτέρα 13/8/2012 Ἀπόδοσις Θείας Μεταμορφώσεως  π. Κων/νος
Τρίτη  14/8/2012 Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου π. Παῦλος
Τετάρτη 15/8/2012 Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἅπαντες
Πέμπτη 16/8/2012 Ἁγίου Τιμοθέου Εὐρίπου π. Δημήτριος
Σάββατο 18/8/2012 Ἁγίων Φλώρου & Λαύρου π. Βασίλειος
» ἀπόγευμα ἐφημερία π. Κων/νος
» » Ἱερὰ Ἀγρυπνία π. Δημήτριος
Κυριακή 19/8/2012 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἅπαντες 
Τρίτη 21/8/2012 Ἁγίου Θαδδαίου τοῦ ἀποστόλου π. Βασίλειος 
Τετάρτη 22/8/2012 Ἁγίου Ἀγαθονίκου π. Δημήτριος 
Πέμπτη 23/8/2012 Ἀπόδοσις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου π. Βασίλειος
Παρασκευὴ 24/8/2012 Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ π. Δημήτριος
Σάββατο 25/8/2012 Ἁγίου Τίτου π. Κων/νος 
» ἀπόγευμα ἐφημερία π. Δημήτριος
» » Ἱερὰ Ἀγρυπνία π. Βασίλειος
Κυριακή 26/8/2012 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἅπαντες 
Δευτέρα 27/8/2012 Ἁγίου Φανουρίου π. Κων/νος
Τρίτη 28/8/2012 Ἁγ. Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος π. Βασίλειος
Τετάρτη 29/8/2012 Ἀποτομὴ τῆς Τιμίας Κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου π. Δημήτριος 
Πέμπτη 30/8/2012 Ἁγίου Ἀλεξάνδρου π. Βασίλειος 
Παρασκευὴ 31/8/2012 Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπ. Θεοτόκου π. Δημήτριος
<>