Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

4-2012


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
--------
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Ἡμέρα
Ήμερομηνία
Ἑορτὴ
Ἐφημέριος
Κυριακή
1/04/12
ΚΥΡΙΑΚΗ   Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
 Ἅπαντες
Τετάρτη
4/04/12
 Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)
π. Ἱερόθεος
Παρασκευὴ
6/04/12
 Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)

π. Παῦλος     
Σάββατο
7/04/12
Σάββατο τοῦ Λαζάρου
π. Κων/νος & 
π. Σπυρίδων
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Βασίλειος Κ. 
” ”
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Βασίλειος Λ.
Κυριακή
8/04/12
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Ἅπαντες
” ”
ἀπόγευμα
 Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ (19.00)
Ἅπαντες
 Μ. Δευτέρα
9/04/12
Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00) 
π. Κων/νος
” ”
ἀπόγευμα
Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ (19.00)       
Ἅπαντες  
Μ. Τρίτη
10/04/12
 Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00) 
π. Σπυρίδων
” ”
ἀπόγευμα
Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ (19.00)      
 Ἅπαντες
Μ. Τετάρτη
11/04/12
 Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00) 
π. Βασίλειος Λ.
 ” ”
ἀπόγευμα 
 ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ (16.00)
Ἅπαντες
 ” ”
ἀπόγευμα 
 Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος  (19.00)    
Ἅπαντες
Μ. Πέμπτη
12/04/12
 Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία (07.00)
π. Ἱερόθεος & 
π. Σπυρίδων
 ” ”
ἀπόγευμα 
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν (18.30)
Ἅπαντες
Μ. Παρασκευὴ
13/04/12
Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν (08.00)
Ἅπαντες
” ”
””
Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως (10.30)
Ἅπαντες
 ” ”
ἀπόγευμα 
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου (19.00)
Ἅπαντες
Μ. Σάββατον
14/04/12
Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία (07.00)
Ἅπαντες
 ” ”
βράδυ 
Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως (23.00)
Ἅπαντες
Δευτέρα
16/04/12
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄
Ἅπαντες
Τρίτη
17/04/12
Ἁγίων Ραφαὴλ, Νικολάου & Εἰρήνης
π. Παῦλος
Τετάρτη
18/04/12
Ἁγίου Σάββα τοῦ Στρατηλάτου
π. Βασίλειος  Λ.
Πέμπτη
19/04/12
Ἁγίου Παφνουτίου Ἱερομάρτυρος
π. Σπυρίδων
Παρασκευὴ
20/04/12
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
π. Ἱερόθεος  
Σάββατο
21/04/12
Ἁγίου Ἰανουαρίου Ἱερομάρτυρος
π.  Παῦλος
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π.  Σπυρίδων
” ”
βράδυ
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
 π. Βασίλειος  Κ.
Κυριακὴ
22/04/12
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Ἅπαντες
Δευτέρα
23/04/12
Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
π. Κων/νος
Τρίτη
24/04/12
Ὁσίας Ἐλισάβετ
π. Παῦλος
Τετάρτη
25/04/12
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Ἀποστόλου
π. Βασίλειος Λ.
Πέμπτη
26/04/12
Ἁγίου Βασιλέως ἐπισκ. Ἀμασείας
π. Σπυρίδων
Σάββατο
28/04/12
Ἀπόδοσις ἑορτῆς Ἀπ. Θωμᾶ & Ὁσίου Μέμνονος
π. Βασίλειος Λ.
” ”
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
” ”
βράδυ
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Παῦλος
Κυριακὴ
29/04/12
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Ἅπαντες