Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Εγκαίνια Ιερού Ναού 13-5-2012

Πανηγυρικός Εσπερινός Εγκαινίων 12 Μαϊου 2012

Κυριακή 13 Μαϊου 2012
Προσέλευσις Αρχιερέων καί χοροστασία εις τον Ορθρο


Προετοιμασία Λιτανέυσεως Ιερών λειψάνων


Λιτάνευσις αποτμημάτων Ιερών Λειψάνων 
των εκ των Χοζεβιτών Αγίων Μαρτύρων,
των εν Νταού Πεντέλης τελειωθέντων, 
Βλασίου του εν Σκλαβένοις και
 εκ του Ιερομάρτυρος Βλασίου του Σεβαστείας


Ενδυσις Αρχιερέως


Τοποθέτησις Αγίων Λειψάνων εις το φυτόν 
και έκχυσις κηρομαστίχης


Σφράγισις φυτού Αγίας Τραπέζης
 
πλύσις Αγίας Τραπέζης
έκχυσις ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ

 
χρίσις αγίας τραπέζης


εγκαινιασμός αντιμηνσίων


Κάλυψις Αγίας Τραπέζης διά του Κατασαρκίου


υπογραφή Αρχιερέως


  Ιστορική μαρτυρία του τελέσαντος τα ιερά εγκαίνια Αρχιερέως


 υπογραφές συνιερουργησάντων Αρχιερέων Ενδυσις της εγκαινιασθείσης αγίας Τράπεζης

 

άναμμα κανδηλιών


ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΕΠΙΒΛΕΨΟΝ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΝ ΤΑΥΤΗΝ...
ΗΝ ΕΦΥΤΕΥΣΕΝ Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ