Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

ΝΕΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 2019


"ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΣΔΕΞΑΙ ΤΑΣ ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ

ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΕΩΣ"


Από τις νέες τοιχογραφίες στο χώρο του γυναικωνίτου, εντός του Ι. Προσκυνηματικού Ναού.

Έργο Ιωάννου Π. Βαμπούλη και δέηση Φεβρωνίας Κυπριανίδου, 2019.