Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Ἑορτασμός 14-9-2016

14-9-2016
Ἑορτασμὸς 
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα Άναστάσεως Χριστοῦ Σπάτων