Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

11-2015
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ημέρα
Ημερομηνία
Εορτή
Εφημέριος
Κυριακή
1
E΄ ΛΟΥΚΑ, Κοσμά & Δαμιανού Αναργύρων / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Ευστάθιος-π. Καλλίνικος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Βασίλειος
Δευτέρα
2
Ακινδύνου, Πηγασίου, Αφθονίου, Ελπιδοφόρου & Ανεμποδίστου μ. / Όρθρος (07:00)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Βασίλειος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Ευστάθιος
Τρίτη
3
Ακεψιμά, Ιωσήφ, Αειθαλά μ., Αν. λειψ. Αγ. Γεωργίου / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Ευστάθιος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Παύλος
Τετάρτη
4
Ιωαννικίου οσ., Γεωργίου του Καρσλίδου / Όρθρος (07:00)
π. Καλλίνικος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Καλλίνικος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Ευστάθιος
Πέμπτη
5
Γαλακτίωνος & Επιστήμης μαρτ. / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Βασίλειος
Παρασκευή
6
Παύλου αρχιεπ. ΚΠόλεως / Όρθρος (07:00)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Καλλίνικος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Καλλίνικος
Σάββατο
7
Των εν Μελιτηνή 33 μ. / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Βασίλειος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Παύλος
-//-
βράδυ
Ιερά Αγρυπνία (20:30)
π. Ευστάθιος
Κυριακή
8
Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Σύν. Αρχιστρατήγων Μιχαήλ & Γαβριήλ & λοιπών Ασωμάτων Δυνάμεων / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος-π. Καλλίνικος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
Κυριακή
8 (απόγευμα)
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Βασίλειος
Δευτέρα
9
Νεκταρίου Αιγίνης / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Βασίλειος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Ευστάθιος
Τρίτη
10
Ορέστου μ., Αρσενίου οσ. του Καππαδόκου / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Ευστάθιος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Παύλος
Τετάρτη
11
Μηνά μεγαλομ., Βίκτωρος, Βικεντίου διακόνου μ. / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Καλλίνικος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Καλλίνικος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου (17:00)
π. Ευστάθιος
Πέμπτη
12
Ιωάννου του Ελεήμονος, Νείλου οσίου του Μυροβλύτου / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Βασίλειος
Παρασκευή
13
Ιωάννου Χρυσοστόμου ΚΠόλεως & μητρός αυτού Ανθούσης / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Καλλίνικος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Καλλίνικος
Σάββατο
14
Φιλίππου αποστ., Κωνσταντίνου Υδραίου νεομ. / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Ευστάθιος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
βράδυ
Ιερά Αγρυπνία (20:30)
π. Παύλος
Κυριακή
15
Η΄ΛΟΥΚΑ, Γουρία, Σαμωνά & Αβίβου μαρτ. & ομολογητών / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Ευστάθιος-π. Καλλίνικος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Βασίλειος
Δευτέρα
16
Ματθαίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Βασίλειος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Ευστάθιος
Τρίτη
17
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Ευστάθιος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Παύλος
Τετάρτη
18
Πλάτωνος μ., Αναστασίου νεομ. εκ Παραμυθίας Ηπείρου / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Καλλίνικος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Καλλίνικος
Τετάρτη
18 (απόγευμα)
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Ευστάθιος
Πέμπτη
19
Αβδιού προφ., Ηλιοδώρου & Αγαπίου μαρτύρων / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Βασίλειος
Παρασκευή
20
Γρηγορίου Δεκαπολίτου οσ., Πρόκλου πατρ. ΚΠόλεως / Όρθρος (07:00)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Καλλίνικος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Καλλίνικος
Σάββατο
21
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
βράδυ
Ιερά Αγρυπνία (20:30)
π. Καλλίνικος
Κυριακή
22
Θ΄ΛΟΥΚΑ, Φιλήμονος, Αρχίππου, Ονησίμου εκ των Ο' απ. / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος-π. Ευστάθιος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Βασίλειος
Δευτέρα
23
Αμφιλοχίου επ. Ικονίου / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Βασίλειος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Ευστάθιος
Τρίτη
24
Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου αρχιεπ. Αλεξανδρείας / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Ευστάθιος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Παύλος
Τετάρτη
25
Αικατερίνης μεγαλομ. & πανσόφου, Μερκουρίου μεγαλ. / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Καλλίνικος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Καλλίνικος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Ευστάθιος
Πέμπτη
26
Στυλιανού οσ., Νίκωνος του Μετανοείτε / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Βασίλειος
Παρασκευή
27
Ιακώβου μεγαλομ. του Πέρσου / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (11:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Καλλίνικος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Καλλίνικος
Σάββατο
28
Στεφάνου του Νέου οσ. ομολογητού / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Παύλος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
Σάββατο
28 (βράδυ)
Ιερά Αγρυπνία (20:30)
π. Βασίλειος
Κυριακή
29
ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Διονυσίου Κορίνθου ιερομάρτ. / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Ευστάθιος-π. Καλλίνικος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Παύλος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού (17:00)
π. Παύλος
Δευτέρα
30
Ανδρέου αποστ. του Πρωτοκλήτου / Όρθρος και Θεία Λειτουργία (07:00)
π. Βασίλειος
-//-
-//-
Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (11:00)
π. Βασίλειος
-//-
απόγευμα
Εφημερία (14:30)
π. Ευστάθιος
-//-
-//-
Ακολουθία του Εσπερινού & Μικρός Αγιασμός (17:00)
π. Ευστάθιος
                      
                                                                                                                                                             

 Ο Υπεύθυνος του  Ιερού Προσκυνήματος
 
πατήρ Γεώργιος Δαβηλάς
Σημείωση: ο Υπεύθυνος του Προσκυνήματος πατήρ Γεώργιος θα εφημερεύει εις το Ιερόν Προσκύνημα καθημερινώς ελεύθερος ωραρίου.