Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Μήνυμα Δεκαπενταυγούστου 2014
        Μέσα στό μήνα Αὔγουστο κορυφώνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία οἱ ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί λατρείας πρός τό σεμνό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Πρός τήν ἱερή μορφή τῆς μητέρας τοῦ Θεοῦ καί μητέρας τῶν ἀνθρώπων. Πρός τήν προστάτιδα Βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς.
         Ἡ παναγία προσωπικότητά Της προφητεύθηκε πολλούς αἰῶνες πρίν γεννηθεῖ, γιαυτό ἡ Ἴδια ἀποτελεῖ πάντοτε τό πνευματικό κέντρο καί τήν αἰτιολογημένη ἀναφορά ὅλων τῶν αἰώνων.
        Εἶναι, θά λέγαμε, τό μέρος τῆς ἀνθρώπινης συμμετοχῆς στό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας πού κατεργάστηκε τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Γιαυτό μαγνητίζει καί ἔλκει τήν ὁλοκάρδια ἀγάπη, τήν πλήρη ἀφοσίωση καί τήν πρόθυμη ἐμπιστοσύνη τοῦ κάθε πιστοῦ.
          Μέ πολλούς τρόπους ἡ διακονία Τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἀποστολῆς Της προτυπώθηκε ἤδη ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη.
        Εἰκονίζεται ὡς  ἑπτάφωτος λυχνία, ἡ ὁποία ἔφερε στόν κόσμο τό φῶς τό ἀληθινό. Ὡς ἡ χρυσή στάμνα, ἡ ὁποία διαφυλάσσει μέσα Της τόν ἄρτον τῆς ζωῆς. Ὡς ἡ κλίμαξ ἡ μυστική, ἡ ὁποία ἑνώνει τόν οὐρανό μέ τή γῆ, γιά νά ἀνεβάσει εἰς τήν ἄνω ζωή τό ἀνθρώπινον.
          Εἰκονίζεται ὡς πόκος τοῦ Γεδεών, ὁποῖος μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἔσβησε τήν πλάνη, πού ἔπεσε μεταπτωτικά ἡ ἀνθρωπότητα.  Ὡς ράβδος τοῦ Ἀαρών ἀπό τήν ὁποία ἐξήνθησε ἄνθος τό ἀμάραντον.
          Ἡ Παναγία μας εἶναι τό διαχρονικό κέντρο τῆς ἀνθρώπινης προσδοκίας καί ἐλπίδας, ἔχουσα  « ἄπειρον πρός Θεόν παρρησίαν ».
Ὁ δέ ἱερός ὑμνωδός διερμηνεύοντας τήν πανανθρώπινη ἐμπειρία ἐπιβεβαιώνει τήν παρήγορη ἀλήθεια: « οὐδείς προστρέχων ἐπί Σοί κατησχυμένος ἀπό  Σοῦ ἐκπορεύεται Ἁγνή Παρθένε Θεοτόκε».

ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος