Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Μήνυμα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου


          Μέ ὕμνους καί ὠδές πνευματικές μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία νά πανηγυρίσωμε «Τήν μετά θάνατον Ζῶσαν» μέ τήν κορυφαία στό καλοκαίρι Θεομητορική ἑορτή.

          Παναγία μέ τόν θανάτό Της μετέστη σωματικά «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» καί ἔτσι ἔγινε πρῶτος ἄνθρωπος πού ἐγκαινίασε τήν νέα πραγματικότητα, τήν ὁποῖα δημιούργησε Σταυροαναστημένος Χριστός μέ τήν κάθοδό Του στόν Ἄδη καί χάρισε στόν ἄνθρωπο. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἔγινε ἐπίσης, ὄχι μόνον, συνεργός στό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀλλά καί ἡ φανέρωση τῶν ἐσχάτων πρό τοῦ τέλους τοῦ κόσμου.

          «Τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ἀλλ’ ὡς Ζωῆς Μητέρα πρός τήν Ζωήν μετέστησεν…» γιά νά ἀνοίξει σέ μᾶς τήν πύλη τῆς εὐσπλαγχνίας, ἡ ὁποῖα μᾶς εἰσάγει στόν κόσμο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ὄντως ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

          Πεπικοιλμένη μέ αὐτά τά χαρακτηριστικά, ὡς Μητέρα τῆς Ζωῆς, ἀνεδείχθη καί Μητέρα ὅλων μας. Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς μέ ἀπόλυτη τήν βεβαιότητα τῆς συνεχοῦς παρουσίας Της στή ζωή μας εὐγνωμόνως ψάλλωμε: «… ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε…».

ἀρχιμ.  Ἱερόθεος Καλογερόπουλος