Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Ἡ Πεντηκοστή

Click to view full size image

« Πντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον..... ,  ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησας....»
                              (στιχηρό ἰδιόμελο α΄ ἤχου, ἑσπερινοῦ ἑορτῆς)


Ἡ Πεντηκοστή ἡμέρα μετά τό Πάσχα ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ὡς ἡμέρα τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπί τάς κεφαλάς τῶν Ἁγίων Αὐτοῦ Μαθητῶν καί Ἀποστόλων καί δι΄ αὐτῶν σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Γι’ αὐτό καί προσφυέστατα χαρακτηρίζεται ἀπό τή συνείδηση τῶν πιστῶν ὡς ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας.
Εναι γενέθλιος μέρα ντως, διότι Χριστός στήν πίγεια ζωή Του δίδασκε γιά τήν βασιλεία τν Ορανν, ν μέ τήν κάθοδο το γίου Πνεύματος τήν νοιξε καί τήν κατέστησε προσιτή σέ κάθε νθρωπο. ποσχέθηκε πώς μετά τήν ες τούς ορανούς νοδό Του «οκ άσει μς ρφανούς»φο θά πέμψει τόν Παράκλητο γιά νά παρηγορεται κόσμος. Καί πόσχεσις κπληρώθηκε.
 Τό Πνεμα τό γιο μς βαπτίζει στό ὄνομα το Πατρός καί το Υο, μς νσωματώνει στό ζωντανό Σῶμα τς κκλησίας καί μς μεταδίδει  τίς πλούσιες δωρεές τοῦ ναστάντος Χριστο. Μεταγγίζει τό ἄφθαρτο καί ναστημένο αμα Του σέ κάθε νθρωπο, πού θέλει νά ζήσει ζωήν αώνιον. Φωτίζει καί καθιστᾶ Ποιμένες καί Διδασκάλους γιά τή σωτηρία το Λαο Του. Τελειοποιεῖ τούς ἱερες πό τίς νθρώπινες δυναμίες τους, γιά νά κατεργάζονται μέ σοφία καί σύνεση τήν δό τς σωτηρίας μας. νεργοποιε τά ἱερά Μυστήρια, διά τν ποίων καθαρίζεται καί ναγεννται ἡ ψυχή μας. ναδεικνύει τούς ἀγράμματους σέ σοφούς, γιά νά ποδεικνύονται μωροί στή ζωή ο σοφοί το κόσμου ατο. Συγκροτεῖλο τόν θεσμό τς κκλησίας, στε νά τήν δηγε«ες πσαν τήν λήθειαν» καί νά μή μποροῦν νά κυριαρχήσουν ο δυνάμεις το δη.
Προσευχή μας συνεχής γι’ ατή τή μεγάλη δωρεά ποία παρηγορε τόν πόνο μας καί βεβαιώνει τήν ἐλπίδα μας πρέπει νά εναι πρός τό Πνεμα τό γιο παράκληση: «...λθέ καί σκήνωσον ν μν καί καθάρισον μς πό πάσης κηλίδος καί σσον τάς ψυχάς μν ».

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος