Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Μήνυμα για την εορτή της Πεντηκοστής«Τήν μεθέορτον πιστοί καί  τελευταίαν ἑορτήν ἑορτάσωμεν φαιδρῶς˙ αὕτη ἐστί Πεντηκοστή, ἐπαγγελίας συμπλήρωσις καί προθεσμία».
(κάθισμα ἤχου δ΄, τοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς)


Πενήντα ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάσταση καὶ  μόλις δέκα μετὰ τὴν ἀνάληψή Του εἰς τοὺς οὐρανοὺς ὁ Ἀναστημένος Χριστὸς ἐκπληρώνει τὴν ὑπόσχεσή Του, μέσα στὴν προθεσμία ποὺ ὁ Ἴδιος εἶχε ἐπαγγελθεῖ στοὺς μαθητές Του. Ἱδρύει τὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν κάθοδο καὶ τὴν χορηγία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς Ἀποστόλους, τούς ὁποίους καθιστᾶ ζωντανὰ μέλη τοῦ Ἀναστημένου Του Σώματος.
      Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει ἔκτοτε τὴν ἡμέρα αὐτή, ὡς γενέθλια ἡμέρα της καὶ τὴν πανηγυρίζει ὡς τὸ τελευταῖο γεγονός, ποὺ ὁλοκληρώνει τὸ ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Δηλαδή, τῆς ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ ποὺ ἀναπλάθει τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀνακαινίζει τὴν κτίση στό πλήρωμα τοῦ χρόνου.
       Ἡ ἀφθαρσία καὶ ἡ αἰωνιότητα εἶναι τά δῶρα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα μὲ τὴν χορηγία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνονται χαρακτηριστικὰ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ κληρονομεῖ κάθε ἄνθρωπος γενόμενος μέλος αὐτοῦ τοῦ ζωντανοῦ καὶ Ἀναστημένου Σώματος τοῦ Χριστοῦ στὴν ἱστορία.
Ἔτσι, ὁ Παράκλητος « Ὅν Ἐκεῖνος πέμπει ἡμῖν » γίνεται, ὄχι μόνον ὁ Παρηγορητὴς στὸν ἀγώνα μας, ἀλλὰ κυρίως ὁ συνεργὸς τῆς μεταμορφώσεώς μας καὶ ὁ μυστικὸς ρυθμιστὴς τῆς ζωῆς μας.

ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος