Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
 Σᾶς καλωσορίζουμε στὸν διαδικτυακὸ τόπο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἀναστάσεως Χριστοῦ Σπάτων, τὸν ὁποῖον σὲ πρώτη προσπάθεια δημιουργήσαμε, χρησιμοποιῶντας τὴν δυνατότητα τῶν σύγχρονων ἠλεκτρονικῶν μέσων ποὺ μᾶς παρέχονται, προκειμένου νὰ ἐπικοινωνήσουμε εὐρύτερα μαζί σας.
Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι ἰδιαίτερα οἱ νέοι ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν τὸ διαδίκτυο, ὡς τὸ οἰκειότερο καὶ ἀμεσότερο « ἐργαλεῖο » ἀνίχνευσης προσώπων, χώρων ἢ καταστάσεων ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρουν ἢ ἀγνοοῦν, γιὰ μετέπειτα πιθανὴ προσέγγισή τους.
Τὸ « ἐργαλεῖο » αὐτὸ θεωροῦμε πὼς εὔχρηστα χρησιμοποιεῖται ἤδη καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ σκοπὸ ἔχει νὰ προσφέρει σὲ κάθε ἄνθρωπο τὴν οὐσιαστικὴ εὐκαιρία νὰ γνωρίσει πνευματικὰ μονοπάτια, δηλαδὴ τρόπους ἄλλης λογικῆς καὶ « ξένης » πορείας. Μονοπάτια ἄγνωστα, δρόμους δυσπρόσιτους καὶ ἐμπειρίες πρωτόγνωρες ποὺ ὁδηγοῦν τὴν ψυχὴ στὸν προορισμό της, διασώζουν τὴν μοναδικὴ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἐνῶ διασφαλίζουν τὴν ἰσορροπία καὶ τὴν ποιότητα ποὺ εἶναι καθημερινὰ τὰ ζητούμενα.
Ἔτσι, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ἐπιχειροῦμε νὰ γίνει ὁ ἱστότοπος αὐτὸς ἄμβωνας τοῦ Θείου Λόγου, τόπος καταφυγῆς καὶ τρόπος κοινωνίας τῶν πεινώντων καὶ διψώντων τὴν ἀλήθεια.
Στὶς ἐπιλογὲς ποὺ παρέχονται ὁ ἐνδιαφερόμενος ἔχει τὴν εὐκαιρία γνωριμίας μὲ τον ἱερὸ τόπο τοῦ Προσκυνήματός μας, ὅπου ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς ἔκανε αἰσθητὴ τὴν παρουσία Του καὶ χιλιάδες, ἔκτοτε, πιστῶν ἀνθρώπων ἔζησαν ὡς ὁρατὰ τὰ ἀόρατα. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ γνωρίσει τὴν πνευματική ἱστορία τοῦ Προσκυνήματος, τὴ λατρευτική του ζωή, τὴν κατηχητική του δραστηριότητα καὶ τὴν κοινωνική του διακονία καὶ προσφορὰ στὴν ὀγδοηκονταετία ποὺ ἤδη σφράγισε.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴ χαρὰ τῆς ἐπικοινωνίας, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν προσδοκία τῆς οὐσιαστικῆς κοινωνίας.
 

 Ἀρχιμ. Ἱερόθεος  Καλογερόπουλος