Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

3-2012


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
--------
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ἡμέρα
Ήμερομηνία
Ἑορτὴ
Ἐφημέριος
Παρασκευὴ
2/03/12
Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)
π. Κων/νος
””
ἀπόγευμα
1η Ἀκολουθία Α΄ Χαιρετισμῶν (17.00) 
π. Ἱερόθεος
””
 ””
2η Ἀκολουθία Α΄ Χαιρετισμῶν (19.00) 
π. Κων/νος
Σάββατο
3/03/12
Τὸ διὰ κολλύβων θαῦμα τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου
Ἅπαντες     
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Σπυρίδων
 ””
βράδυ
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Βασίλειος Λ.
Κυριακή
4/03/12
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
 Ἅπαντες
Τετάρτη
7/03/12
Ἑσπερινὴ Προηγιασμένη (18.30)
π. Κων/νος
Παρασκευὴ
9/03/12
 Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)
π. Βασίλειος Κ.
””
ἀπόγευμα
1η Ἀκολουθία Β΄ Χαιρετισμῶν (17.00) 
π. Βασίλειος Κ.
””
 ””
2η Ἀκολουθία Β΄ Χαιρετισμῶν (19.00) 
Ὁ Σεβ. καὶ ἅπαντες Ἐφημ.
Σάββατο
10/03/12
Σάββατο Β΄ τῶν νηστειῶν
π. Παῦλος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Κων/νος
 ””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Σπυρίδων        
Κυριακή
11/03/12
ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἅπαντες
Τετάρτη
14/03/12
   Ἑσπερινὴ Προηγιασμένη (18.30)
π. Βασίλειος Κ.
Παρασκευὴ
16/03/12
Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)
π. Βασίλειος Λ.
””
ἀπόγευμα
1η Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν (17.00)   
π. Βασίλειος Λ.
””
””
2η Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν (19.00)
π. Παῦλος
Σάββατο
17/03/12
Σάββατο Γ΄ τῶν νηστειῶν
π. Κων/νος
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
  π. Βασίλειος Λ.
 ””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Βασίλειος Κ.    
Κυριακή
18/03/12
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
 Ἅπαντες
Τετάρτη
21/03/12
 Ἑσπερινὴ Προηγιασμένη (18.30)
 π. Βασίλειος Λ.
 Παρασκευὴ
23/03/12
Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)
π. Παῦλος
””
ἀπόγευμα
1η Ἀκολουθία Δ΄ Χαιρετισμῶν (17.00)     
 π.  Σπυρίδων
””
””
2η Ἀκολουθία Δ΄ Χαιρετισμῶν (19.00)
π.  Κων/νος
Σάββατο
24/03/12
Σάββατο Δ΄ τῶν νηστειῶν
π. Βασίλειος Λ.
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Βασίλειος Κ.
 ””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Παῦλος
Κυριακή
25/03/12
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἅπαντες
Τετάρτη
28/03/12
 Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)
π. Σπυρίδων  
””
ἀπόγευμα
Ἀκολουθία τοῦ Μ. Κανόνος (17.00)
Ἅπαντες
Πέμπτη
29/03/12
Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)
π. Ἱερόθεος
Παρασκευὴ
30/03/12
Πρωϊνὴ Προηγιασμένη (07.00)
π. Σπυρίδων  
””
ἀπόγευμα
 Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου (18.30)     
 Ἅπαντες
Σάββατο
31/03/12
Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
Ἅπαντες
””
ἀπόγευμα
ἐφημερία
π. Παῦλος
 ””
””
Ἱερὰ Ἀγρυπνία
π. Σπυρίδων