Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Πανηγύρεις 1980, 1990


Λιτανεία της Αγίας Φωτεινής στις αρχές της δεκαετίας του 1980

Εορτή της 14ης Σεπτεμβρίου, ημέρας της Παγκοσμίου Υψώσεως
του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990